Amser ar ôl i wrthod Brexit
Amser ar ôl i wrthod Brexit

Mynnwch gael #PleidlaisYBobl gan eich AS a gwnewch yn siŵr eich bod yn cael eich clywed!

Ysgrifennwch at eich AS gan ddefnyddio ein ffurflen hawdd i’w defnyddio a gwnewch yn siŵr bod eich safbwyntiau’n cael eu clywed. Dyma eich cyfle i gael effaith gadarnhaol ar ddyfodol Prydain, ond mae’r amser yn dod i ben. Dywedwch wrth eich AS:

  • 298A9E67-0166-4131-9A9D-641F8C580E63Created with sketchtool.Cam 1: Rhowch eich manylion i mewn a dewch o hyd i’ch etholaeth.
  • 298A9E67-0166-4131-9A9D-641F8C580E63Created with sketchtool.Cam 2: Darllenwch y neges cyn ei hanfon.
  • 298A9E67-0166-4131-9A9D-641F8C580E63Created with sketchtool.Cam 3: Anfonwch hi! Byddwn yn ei hanfon ar ebost at eich AS lleol yn syth.
  • 298A9E67-0166-4131-9A9D-641F8C580E63Created with sketchtool.Cam 4: Parhewch i gysylltu â’ch AS ar ebost, dros y ffôn, drwy’r post neu mewn person!
Anfonwch neges at eich AS Ffyrdd eraill o gymryd rhan
298A9E67-0166-4131-9A9D-641F8C580E63Created with sketchtool.
2,858 o negeseuon wedi eu hanfon at ASau

Edrychwch pam mae Sid yn dweud #NidEinBrexitNi yw hwn a pham yr ydym yn well ein byd gydag Ewrop…

5 prif reswm dros aros gydag Ewrop

Rheswm #1: Heddwch

Ein marchnad sengl fwyaf - 500 miliwn o gwsmeriaid yn diogelu 200,000 o swyddi Cymru

Rheswm #2: Swyddi

Ein marchnad sengl fwyaf - 500 miliwn o gwsmeriaid yn diogelu 200,000 o swyddi Cymru

Rheswm #3: Amgylchedd

Cam diogelu angenrheidiol pan nad oes ffiniau i lygredd

Rheswm #4: Hawliau

Sefydlu safon byd-eang ar gyfer hawliau cyfartal i bawb

Rheswm #5: Diogelwch

Ar y tu mewn yn brwydro yn erbyn troseddu a therfysgaeth rhyngwladol

A dyma 238 arall

Cymerwch Ran

Dywedwch wrth eich AS #NidEinBrexitNi yw hwn

Ymunwch â’ch grŵp lleol

Dewch i’n digwyddiadau

Cyflwynwch eich rheswm

Erthyglau diweddaraf

Close

Where does your party stand on Brexit?

Where do the parties stand on giving you, the people, the final say on Brexit?

Learn More