Amser ar ôl i atal Brexit a sicrhau Pleidlais y Bobl

Bysiau i brotest Llundain

Ar 19eg o Hydref bydd yr Orymdaith Let Us Be Heard yn cael ei gynnal yn Llundain. Mae disgwyl mai hon fydd un o’r raliau mwyaf yn hanes y DU. Bydd cannoedd ar filoedd o bobl o bob rhan o’r DU yn dweud NA i Brexit heb Gytundeb Boris Johnson ac IE i ail Refferendwm ar unrhyw ddel Brexit.

Rydym ni yn arlwyo bysiau o amryw o leoliadau yng Nghymru i’ch help i gyrraedd er mwyn sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed. gweler isod am fanylion.

Dim bws yn eich ardal? Gwiriwch yma eto gan fydd mwy o bwyntiau codi yn cael eu hadio.

Eisiau gorymdeithio gyda charfan o Gymry? Ewch i gofeb Bomber Command yn Green Park am 12 o’r gloch i ymuno gyda phwynt rali Cymru.

 

De Cymru

Caerdydd

Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd

Bwciwch yma

 

Pen y Bont

Sarn Services (M4 Junction 36), Cardiff West Services (M4 Junction 33), Holiday Inn, Coldra (M4 Junction 24)

Bwciwch yma

 

Abertawe

Canolfan Ddinesig, Swansea

Bwciwch yma

 

Bro Morgannwg

Cardiff West Services (M4 Junction 33), Holiday Inn, Coryton (M4 Junction 32)

Bwciwch yma

 

Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tydfil and Caerphilly

Porth, Pontypridd, Mountain Ash, Merthyr Tydfil, Caerphilly, Coryton (M4 Junction 32)

Bwciwch yma

 

Gwent

Coldra, M4 Junction 24

I dalu cliciwch yma.

 

Gorllewin Cymru

Sir Gaerfyrddin

Caerfyrddin, Llanelli, Crosshands

Bwciwch yma

 

Canolbarth Cymru

Ceredigion

Aberystwyth, Aberaeron, Lanbedr

Bwciwch yma

Powys

Aberhonddu, Y Fenni

Bwciwch yma

 

Gogledd Cymru

Wrecsam

Wrecsam, Waun, Croesoswallt

Bwciwch yma

 

Gwynedd

Bangor

Bwciwch yma

Pwhelli, Porthmadog, Trawsfynydd, Bala, Corwen, Llangollen, Waun

Bwciwch yma

 

Sir y Fflint

Ewlo

Bwciwch yma

 

Sir Ddinbych

Llanelwy

Bwciwch yma

 

Conwy

Llandudno Junction

Bwciwch yma