Amser ar ôl i wneud gwahaniaeth: 00 diwrnodau 00 oriau 00 munudau 00 eiliadau

Dywedwch wrth eich AS #NidEinBrexit ni yw hwn

Mae gan ASau y grym i atal Brexit yr hydref hwn. Mae i fyny i chi i sicrhau eu bod yn gwneud hynny. Dywedwch wrth eich AS #NidEinBrexit ni yw hwn

Amser ar ôl i wneud gwahaniaeth: 00diwrnodau 00oriau 00munudau 00eiliadau

Mae gan Gymru fwy i’w golli gyda #Brexit nag unrhyw le arall yn y DU.

Mae bywyd wedi symud yn ei flaen ers refferendwm 2016. Rydym yn gwybod llawer iawn mwy erbyn hyn. P’un ai eich bod wedi pleidleisio i Adael neu i Aros, nid oedd unrhyw un eisiau’r Brexit hwn. Byddwn i gyd yn dlotach.

Yr hydref hwn, bydd Senedd y DU yn wynebu pleidlais hanfodol ar Brexit... Gallwch helpu i sicrhau bod eich AS yn pleidleisio i atal Brexit. Yn fuan iawn, byddwn yn rhoi’r offer i chi i ddweud wrth eich AS #NidEinBrexit ni yw hwn.

#NidEinBrexit ni yw hwn – Gwnewch yn siŵr bod eich AS wedi clywed eich llais yn glir.

Gallwch gael gwybod pan fyddwn yn lansio #NidEinBrexit

Wales For Europe will use the information you provide on this form to keep in touch with you and to provide updates on our campaign. You can find out how we store and process your data in our privacy policy and you can unsubscribe at any time.

Grŵpiau lleol

Yn ogystal â’n cefnogi ni yma, gallwch estyn allan i un o’n grwpiau rhanbarthol i weld pa effaith y gallwch chi ei gael yn eich ardal chi.