Amser ar ôl i atal Brexit a sicrhau Pleidlais y Bobl

Cam 1: Eich manylion

Nodwch eich manylion, yna dewiswch eich etholaeth o'r rhestr i ganfod pwy yw'ch AS lleol. Dim yn siŵr pa etholaeth rydych yn perthyn iddo? Nodwch eich cod post isod a byddwch yn dod o hyd iddo.

298A9E67-0166-4131-9A9D-641F8C580E63Created with sketchtool.
3,004 o negeseuon wedi eu hanfon at ASau

Trwy ticio y blwch yma, rydych chi'n cytuno â'n telerau ac amodau Telerau & Amodau