Amser ar ôl i atal Brexit a sicrhau Pleidlais y Bobl

Rali a Gorymdaith Genedlaethol

Mae Cymru Dros Ewrop yn galw Gorymdaith a Rali Genedlaethol

Ymunwch â ni o 12.00 ar 28 Medi yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd

– Yn erbyn Brexit ‘heb gytundeb’
– Dros ein democratiaeth
– Dros Ewrop

Bydd hon yn orymdaith i holl bobl Cymru o bob plaid a heb blaid.

Byddwn ni’n gorymdeithio yn erbyn Brexit Heb Gytundeb, a’r difrod bysai’n neud i bobl, cymunedau, busnesau a gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Byddwn ni’n gorymdeithio dros ein democratiaeth ac i atal San Steffan rhag addoedi ein Llywodraeth ddemocrataidd.

Byddwn yn gorymdeithio dros ein gwlad, a’i lle cywir yn Ewrop.

Ymunwch gyda ni i ddweud wrth y byd bod Cymru yn sefyll yn gryf dros ddyfodol heddychlon a llewyrchus yn Ewrop.

 

Os allwch chi sbario unrhyw newid, os gwelwch yn dda rhoddwch yn hael i’n Crowd Funder i’n helpu ni i hybu’r digwyddiad yma ledled Cymru!

A allwch chi helpu ar y dydd? Rydym ni yn edrych am dîm o farsialiaid i wirfoddoli er mwyn delio gyda chwestiynau’r cyhoedd a monitro am unrhyw faterion diogelwch. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwirfoddoli anfonwch e-bost i phil@walesforeurope.org yn Saesneg gan roi eich rhif ffôn, cyswllt argyfwng ac unrhyw brofiad priodol sydd gennych.