Amser ar ôl i wrthod Brexit

237 o resymau pam fod Brexit yn niweidiol i Gymru

Dim celwyddau na chodi bwganod. Dyma'r gwir effaith y bydd Brexit caled yn ei gael ar ein gwlad a gweddill y DU.

Nodi'ch rheswmchatCreated with Sketch.
Dywedwch wrth eich AS #NidEinBrexit298A9E67-0166-4131-9A9D-641F8C580E63Created with sketchtool.
Rheswm #5

Bydd allforion pysgota Cymru yn chwalu gyda Brexit

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #215

Many Welsh troops gave their lives in 2 wars to create democracy, peace and prosperity in Europe. The EU is a powerful force for peace across Europe.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #174

They say it's the will of the people but it is not. The campaign was run on lies. It broke the rules. Why are they afraid of asking the people again?

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #157

I am sick and tired of Brexit; especially as it does not give any hope in securing the interests & rights of the working people

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #235

I value freedom of movement, peace and co-operation across nations. Europe gave us that and it works. Why have we lost this?

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #119

I have spent my whole life promoting international education - mostly through the British and other providers - as a form of soft diplomacy.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #63

Bydd Brexit yn ailsefydlu'r rhwystrau masnachu

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #88

Byddai'r GIG yn cael anhawster yn darparu gofal hanfodol heb gydweithwyr Ewropeaidd

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #72

Mae Brexit yn golygu rhoi'r gorau i'r rhwyd ddiogelwch sy'n gwneud ein cymdeithas yn un rydd

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #96

Mae prisiau nwy a thrydan yn debygol o godi gyda Brexit

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #89

Mae Darparwyr y GIG wedi rhybuddio am brinder cyffuriau mewn Brexit 'dim cytundeb’

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.