Amser tan ddiwedd y cyfnod pontio
3,015 o negeseuon wedi eu hanfon at ASau

226 o resymau pam fod Brexit yn niweidiol i Gymru

Dim celwyddau na chodi bwganod. Dyma'r gwir effaith y bydd Brexit caled yn ei gael ar ein gwlad a gweddill y DU.

Nodi'ch rheswmchatCreated with Sketch.
Dywedwch wrth eich AS #NidEinBrexit298A9E67-0166-4131-9A9D-641F8C580E63Created with sketchtool.
Rheswm #178

Environmental protection in Britain is highly likely to weaken without European legislation underpinning it.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #71

Mae Undeb Tollau'r UE yn cipio dros 1,000 o ffrwydron anghyfreithlon bob blwyddyn

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #139

It is not Europe that has marginalised and disenfranchised our working communities. It is our own politicians. We are safer in Europe.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #212

I am very concerned that there is no resolution to the question of the border in the Island of Ireland after Brexit.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #155

Fel cyn-filwr yng Ngogledd Iwerddon 'dw i ddim eisiau gweld Brecsit sy'n peryglu'r cytundeb heddwch yna.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #95

Gallai 'Brexit dim cytundeb’ arwain at brinder bwyd mawr

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #50

Bydd pobl ddall yn colli allan ar flychau pen set teledu hygyrch

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #63

Bydd Brexit yn ailsefydlu'r rhwystrau masnachu

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #97

Mae pris caws yn debygol o gynyddu 68% ar ôl Brexit

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #44

Gwnaeth David Davis dro pedol cyfan gwbl ar 'fanteision’ gadael yr UE

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #162

I have not heard a single convincing argument to leave the EU, and am fed up with the blaming of migrants/asylum seekers for everything bad.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.