Amser ar ôl i atal Brexit a sicrhau Pleidlais y Bobl

221 o resymau pam fod Brexit yn niweidiol i Gymru

Dim celwyddau na chodi bwganod. Dyma'r gwir effaith y bydd Brexit caled yn ei gael ar ein gwlad a gweddill y DU.

Nodi'ch rheswmchatCreated with Sketch.
Dywedwch wrth eich AS #NidEinBrexit298A9E67-0166-4131-9A9D-641F8C580E63Created with sketchtool.
Rheswm #216

We were asked to vote on something that we were given false information on. Which even our joint politicians can't even agree on. We must now re-vote.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #102

Brexit will damage trade and the economy. It will reduce this nation to developing country status. Article 50 must be rescinded!

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #65

Mae Undeb Tollau'r UE yn ein diogelu ni a'r amgylchedd

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #53

Mae cydweithredu rhyngwladol yn hanfodol i fynd i'r afael â newid hinsawdd

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #89

Mae Darparwyr y GIG wedi rhybuddio am brinder cyffuriau mewn Brexit 'dim cytundeb’

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #222

Brexit threatens the arts and creative industries in Wales, which depend upon freedom of movement to and from continental Europe.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #171

Cymaint i'w golli - dim byd i'w ennill. So much to lose - nothing to gain.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #149

We'd be shutting ourselves off from our historic, cultural, economical, geographical neighbours. It's narrow minded and bigoted.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #24

Dim mwy o amddiffyniad diplomatig fel dinasyddion yr UE

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #96

Mae prisiau nwy a thrydan yn debygol o godi gyda Brexit

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #103

Not enough staff for the NHS and also carers for the elderly and disabled if we leave the EU.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.