Amser tan ddiwedd y cyfnod pontio
3,015 o negeseuon wedi eu hanfon at ASau

226 o resymau pam fod Brexit yn niweidiol i Gymru

Dim celwyddau na chodi bwganod. Dyma'r gwir effaith y bydd Brexit caled yn ei gael ar ein gwlad a gweddill y DU.

Nodi'ch rheswmchatCreated with Sketch.
Dywedwch wrth eich AS #NidEinBrexit298A9E67-0166-4131-9A9D-641F8C580E63Created with sketchtool.
Rheswm #139

It is not Europe that has marginalised and disenfranchised our working communities. It is our own politicians. We are safer in Europe.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #144

We are faced with a deal nobody wants or no deal at all. To proceed regardless is both idiotic and harmful to this country.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #189

Brexit will make Wales poorer.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #129

We need to continue to foster close relationships and co-operate with our European neighbours for peace, prosperity, and a healthy environment.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #51

Diolch i reolau'r UE, mae traethau Cymru yn lân ac yn brydferth

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #213

I feel European. I value Europe.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #45

Bydd masnach y DU gydag Ewrop yn cael ei amharu gyda Brexit

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #30

Mae rhwystrau i gydweithredu rhwng addysg uwch Cymru ac Ewrop eisioes yn cael eu ffurfio.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #4

Mae Brexit yn golygu pentyrru bwyd a meddyginiaethau

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #27

Bydd Cymru'n colli ei grym i ddylanwadu ar gytundebau masnach pwysig

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #84

Derbyniodd Cymru biliynau mewn cymorth gan yr UE, bellach bydd yn colli cymorth ariannol yn y dyfodol

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.