Amser ar ôl i wrthod Brexit
Amser ar ôl i wrthod Brexit

Dywedwch wrth eich AS #NidEinBrexit ni yw hwn, NAWR.

Mae gan ASau'r pŵer i atal Brexit gwael neu Brexit heb gytundeb yr Hydref hwn - gallwch sicrhau eu bod nhw'n gwneud yn union hynny. Rydym wedi gwneud hi'n rhwydd i chi ychwanegu'ch llais - anfonwch neges at eich AS lleol yn nodi #NidEinBrexit ni yw hwn.

  • 298A9E67-0166-4131-9A9D-641F8C580E63Created with sketchtool.Cam 1: Nodi'ch manylion a chanfod eich etholaeth.
  • 298A9E67-0166-4131-9A9D-641F8C580E63Created with sketchtool.Cam 2: Dewis y neges rydych am ei anfon
  • 298A9E67-0166-4131-9A9D-641F8C580E63Created with sketchtool.Cam 3: Anfon! Byddwn yn gyrru e-bost â'ch neges yn syth at eich AS lleol.
  • 298A9E67-0166-4131-9A9D-641F8C580E63Created with sketchtool.

    Cam 4: Cadwch mewn cysylltiad gyda'ch AS trwy ebost, ffôn, post, neu mewn person!

298A9E67-0166-4131-9A9D-641F8C580E63Created with sketchtool.
1,968 negeseuon wedi'u hanfon at ASau

Edrychwch ar fap o'r negeseuon a anfonwyd

Anfonwch neges at eich AS

220 o resymau pam fod Brexit yn niweidiol i Gymru

Dim celwyddau na chodi bwganod. Dyma'r gwir effaith y bydd Brexit caled yn ei gael ar ein gwlad a gweddill y DU.

Dyma'r 10 resymau #NidEinBrexit uchaf

Rheswm #92

Ni fydd y GIG yn derbyn £350m ychwanegol yr wythnos ar ôl Brexit

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #94

Mae mynd ar wyliau i Ewrop yn fforddiadwy diolch i'r Cerdyn Yswiriant Iechyd Ewropeaidd

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #49

Byddwn yn colli eiriolaeth hanfodol dros bobl anabl

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #16

Y Gymraeg mewn perygl heb gyllid gwledig gan yr UE

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #88

Byddai'r GIG yn cael anhawster yn darparu gofal hanfodol heb gydweithwyr Ewropeaidd

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #2

Brexit yn bygwth 200,000 o swyddi'n ymwneud ag allforio yng Nghymru

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #32

Mae Brexit yn tanseilio nod ganolog yr UE o warchod heddwch a rhyddid

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #26

Mae 61% o allforion Cymru'n wynebu ansicrwydd gyda Brexit

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #9

Y DU yn waeth ei byd ym mhob sefyllfa Brexit

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #15

Mae Brexit yn peryglu diwydiant awyrofod Cymru, sydd yn werth £5bn

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Anfonwch neges at eich AS