3,015 o negeseuon wedi eu hanfon at ASau

Cymru dros Ewrop.
Mae ein gwaith yn parhau.

Rydym yn ymgyrchu i gynnal perthynas agos ag Ewrop ym mhob agwedd ar fywyd.

Rydym yn hyrwyddo cyfeillgarwch a chydweithrediad rhwng Cymru a'n cymdogion Ewropeaidd.

Rydyn ni’n #EwropeaidAmByth.

Ymunwch â'n hymgyrch

Holl newyddion a barn

Dylai symudiadau Trump wneud i Johnson oedi

Grŵpiau

Gwelwch mwy o wybodaeth am eich grŵp lleol a cymerwch rhan!

Ymunwch â'r mudiad!