Amser ar ôl i atal Brexit a sicrhau Pleidlais y Bobl
Arwyddwch y llythr o’r bobl i’r rai mewn grym i orchymyn Pleidlais i’r Bobl Yma

Gyda’n gilydd am orymdaith am un bleidlais olaf

Fe wnaeth miloedd o Gymry drafaeli i Lundain i ymuno â’r filiwn oedd yno ar y 19eg o Hydref. Fe wnaeth y grwpiau Cymreig gwrdd am rhai siaradwyr a chaneuon cyn i’r brif orymdaith ddechrau, ac yno ar y prif lwyfan yn sgwâr y Senedd bu siarad Silas o Ogledd Cymru dros Ewrop ac AS Liz Saville-Roberts yn wych dros y wlad. Sicrhaom ni bod ein barn yn cael ei glywed, ac rydym ni wedi neud hi’n glir bod Cymru yn barod am Bleidlais i’r bobl.

DIOLCH i bawb mynychodd a chefnogodd yr orymdaith.

Rhai o'n hoff luniau o'r diwrnod:
Mae nhw’n ein cefnogi ni
Jane Dodds
Adam Price
Aled Edwards
Jenny Randerson
Kirsty Williams
Alun Saunders
Mark Drakeford
Lord Dafydd Wigley
Philip Pullman
Anthony Slaughter
Rob Simkins
Steven Doughty

Apêl i’r Genedl

Mae ein hapêl i’r genedl i sefyll yn erbyn Brexit heb gytundeb a dros ein rhwymedigaeth barhaus gydag Ewrop wedi denu ymateb cryf oddi wrth bobl sy’n cynrychioli pob elfen o gymdeithas Cymru - gwleidyddiaeth, busnes, gwasanaethau cyhoeddus, y sector gwirfoddol a’r celfyddydau - gwelwch pwy sydd wedi cefnogi hyd yma - ac ymunwch gyda nhw os gwelwch yn dda.

Gwelwch yr Apêl

5 prif reswm dros aros gydag Ewrop

Rheswm #1: Heddwch

Ein marchnad sengl fwyaf - 500 miliwn o gwsmeriaid yn diogelu 200,000 o swyddi Cymru

Rheswm #2: Swyddi

Ein marchnad sengl fwyaf - 500 miliwn o gwsmeriaid yn diogelu 200,000 o swyddi Cymru

Rheswm #3: Amgylchedd

Cam diogelu angenrheidiol pan nad oes ffiniau i lygredd

Rheswm #4: Hawliau

Sefydlu safon byd-eang ar gyfer hawliau cyfartal i bawb

Rheswm #5: Diogelwch

Ar y tu mewn yn brwydro yn erbyn troseddu a therfysgaeth rhyngwladol

A dyma 226 arall

Cymerwch Ran

Ymunwch â’ch grŵp lleol

Dewch i’n digwyddiadau

Donate to us

Dywedwch wrth eich AS #NidEinBrexitNi yw hwn

Access campaign resources

Cyflwynwch eich rheswm

Erthyglau diweddaraf