3,015 messages sent to MPs

Rally at the Bandstand! • Rali at y Bandstand!

London Hyde Park Bandstand, London, England, W2 2AR

Join us at Hyde Park Bandstand from 11 am as marchers from across the nation, join thousands of others from the rest of the UK in central London for the #PutItToThePeopleMarch!

We’ll be joined by our allies in the Senedd and UK Parliament, as well as grassroots comrades, including Lynne Neagle AM, Jane Dodds, Owen Smith MP and Alun Davies AM! We’ll also be marching in solidarity with our Plaid Cymru colleagues who are at their spring conference in Bangor this weekend.


Ymunwch â ni at Bandstand Parc Hyde o 11 yb fel mae pobl ledled y genedl, yn ynuno miloedd o bobl o’r gweddill y DU yn canolog Llundain ar gyfer #GorymdaithPleidlaisYBobl!

Byddwn ni yn ymuno ein cynghreirwyr yn y Senedd a’r Senedd DU, a hefyd cyfeillion lawr gwlad, gan gynnwys Lynne Neagle AC, Jane Dodds, Owen Smith AS an Alun Davies AC! Byddwn hefyd yn gorymdeithu yn unedig gyda ein gyfeillion Plaid Cymru, sy ym Mangor ar gyfer eu cynhadledd gwanwyn, penwythnos yma!