3,015 messages sent to MPs

Islwyn for a #FinalSay on Brexit • Islwyn dros #GairOlaf ar Brexit

Blackwood Woodies, 3 Gravel Lane, Blackwood, Caerphilly, NP12 1AG

Chris Evans MP abstained in the last motion calling for a public vote. ?Let’s show him that Islwyn wants a #FinalSay on the Brexit Deal! ???️?♥️


Yr wythnos diwethaf, ymatalodd Chris Evans AS ar cynnig dros pleidlais y bobl. ?Dangoswch fe bod Islwyn yn mynnu #GairOlaf ar cytundeb Brexit! ???️?♥️