Merthyr Tydfil Door Knocking

Merthyr Tydfil Cyfarthfa Castle, Brecon Rd, Merthyr Tydfil CF47 8NN

Join us in Merthyr Tydfil for some good old fashioned door knocking! We’ll be meeting at Cyfartha Castle car park.

Ymunwch â ni ym Merthyr Tudful i guro ar ddrysau! Byddwn yn cyfarfod at par ceir Castell Cyfartha.

Interested in attending?

Ymgynnull dros Gair Olaf • Final Say gathering

Bangor War Memorial, Bangor, LL57 1LH

Rally at the Bandstand! • Rali at y Bandstand!

London Hyde Park Bandstand, London, England, W2 2AR